UKHAS un citiem projektiem ļoti bieži ir skanīgi nosaukumi, kas nereti ir akronīmi, piemēram, SHARP, Hadie, NEXUS, Wombat, XABEN, Cloud un tā. Tas pats ar NASA, ESA un visiem tādiem kosmosīgiem projektiem. Mums gan projekta nosaukums vēl joprojām nav izdomāts. Visi mani līdz šim piedāvātie varianti nav guvuši atsaucību. :)

People.lv HAB ir pārāk garš. LatHAB ir pārāk neiespējami primitīvs. Vēl citi varianti (man patīk akronīmi):

  • LISA – līdz stratosfērai un atpakaļ
  • ALiSE – augstu lidojošs stratosfēras eksperiments
  • PIS – People.lv In Space
  • PUPA – People.lv in Upper Atmosphere
  • LAPSA – Latvijas Atmosfēras Pētījumi un Stratosfēras Attēli
  • LAPA – Latvijas Atmosfēras Pētījumi un Attēli
  • LAASE – Latvijas Augšējo Atmosfēras Slāņu Eksperiments
  • APELSĪNS – Amatieru Pētnieciskais Eksperiments Latvijas Stratosfēras Īsti Nepieejamajos Slāņos