Ja mēs lidotu tieši šodien, tā būtu ļoti interesanta trajektorija..