Ungāru amatieru satelītam Masat-1 13. februārī bija 2. dzimšanas diena. Satelīts raida viegli uztveramu un atkodējamu telemetriju, un viena no datu paketēm ir "Beacon Message Publishing System" – to raida reti un tā parasti satur kādu īsu teksta ziņu vai sveicienu. Satelīta dzimšanas dienā man to izdevās noķert.