Beidzot sarakstīju, kas izmanto kurus Arduino pinus. Labi, ka tā, jo atradu, ka esmu uzsēdinājis vienu sensoru uz cita.

kas?kur?ar ko?
GPSD0, D1, 3v3, GND
SoftwareSerial – D2, D3, 3v3, GND
 
DS18B20D4, 3v3, GNDrezistors - 4.7k (3v3<->D4)
LED (status)D5, GNDrezistors - 1k (D5<->LED+)
GSMD7, D8, GND + 5V, GND 
SDD10, D11, D12, D13 
cutdownA0, GNDrezistors - 10k (GND<->A0)
UV1A1, GND 
UV2A2, GND 
BMP085A4, A5, 3v3, GND 
battery voltageA7 

(GSM, SD un baterijas voltāžas pinus nevar mainīt, tie iebūvēti pašā stalkerī vai GPRS šīldā.)

Vēl tikai kārtīgi jāizdomā, kā tos visus sensoru un citu detaļu pieslēgumus izkārtot uz protošīlda, un tad jāsāk lodēt vadus, konektorus un rezistorus.

Protoshield (augša)Protoshield (apakša)

Shēmiņu uzzīmēt vēl nesanāca (Fritzing nav visu detaļu), bet arī tabulas veidā tagad ir krietni pārskatāmāk nekā kaut kur kodā. :)