Šovakar stingrāk pievērsos satelītiem un beidzot izdevās dabūt telemetriju no satelīta, kas mazāks par parasto kubsatu (cubesat) – $50SAT. Tas ir femtosatelīts – PocketQub standarta satelīts no.. ēm.. lētām detaļām.
1U izmēra cubesat ir 10 cm kubs, PocketQub – 5 cm kubs. $50SAT pēc nosaukuma jau it kā atspoguļo tā būtību, protams, neietverot faktu, ka palaišana orbītā tāpat ir kādi pāris tūkstoši.

Satelīts 437.505 MHz frekvencē ar 100 mW raida FM morzes signālus, GFSK 1kbps un FSK RTTY telemetriju. Pēdējā arī mani visvairāk interesē, jo tas ir ļoti līdzīgi telemetrijai, ko parasti raida no baloniem. Patiesībā pat ne līdzīgi, bet tieši tāpat – tā ir pritī mač UKHAS formātā. RTTY parametri ir 100 baud, 630 Hz shift, 8 bit ASCII, no parity, 1 stop bit.

2013-12-10 20:11 – 20:19 UTC
$$$$$$50SAT,128,,264,,,58,3,,21,138,85.p
4,,,56,3,,21,1s85,,102,102,3743,*4F
$$50SAT,128,,264,,,53,3,,21,14õ≤,8
$$$$50SAT,128,,264,,,50,3,,21,145,84,,82,102,3723,*7D
$$$$$50SAT,128,,264,,,49,3,,21,146,84,,82,102,3703,*74
2013-12-11 09:26 – 09:35 UTC
$$50SAT,128,&267(,,4,3,$21,141l84l,82,105,3603,*7B
$$50SAT,128,,267,,,49,3,,21,144,84,,82,105,3683,*7B
$$50SAT,128,,267,,,52,3,,21,141,84,,102,105,3703,*44
,~3,,21,13885,(102,105,3703,*4

Pēdējā rindiņa tika uztverta, kad satelīts bija mazāk kā 2.5° virs horizonta 2600 km attālumā. Diezgan iespaidīgi tādam pavisam mazam nieciņam. :)